• 1116 017-3 kicsi good
  • DSCN8394 kicsi good
  •  MG 3153 kicsi

Gyakornoki program megnyitó

.

A Rail Cargo Hungaria és a Rail Cargo Group közös gyakornoki programjában újabb év indult, amely a tavaly érkezett gyakornokok számára a program zárását jelentette. Az ünnepélyes alkalmat dr. Vincze Teodóra humánerőforrás igazgató nyitotta meg, kiemelve: mintaként állhat az újonnan érkezők előtt, hogy mind a négy végzős gyakornok a vállalatcsoportnál folytatja tovább pályafutását.


Dr. Kovács Imre, a vállalat Igazgatóságának elnöke, CEO köszöntője elején elmondta: már nem az út elején, hanem az egyharmadánál járunk annak érdekében, hogy hosszú távra – legalább 20−40 évre – egészséges céget hozzunk létre. Ehhez több területen is szükségünk van humán erőforrásra, és ma már több az elvárás egy versenyképes vállalat fenntartásához, mint régen. Nem elég jó vasutasnak lenni, nemzetközi kapcsolatrendszer is kell a sikerhez, hiszen már nem magyar állami cég vagyunk. A jövő biztosítása érdekében ezért elsősorban Béccsel kell együttműködnünk. A gyakornoki programon kívül egyetemekkel is dolgozunk együtt – ezen intézmények köre is bővülőben van –, és ennek már most látszik az eredménye. Bár az egyetem után a fiatalok úgy érzik, kész emberként kerülnek ide, valójában rengeteg még a tanulnivaló a szakmáról, amit a gyakornoki program kiválóan támogat.


A köszöntők után a négy végzős gyakornok, Török Tibor, Orosz Pál, Bede Péter és Egri Balázs tartotta meg záró prezentációját az elmúlt egy évben szerzett tapasztalatairól, feladatairól, kérdéseiről.
Nathan Zielke CFO ezeket is összegezve felhívta a figyelmet arra, hogy a vasút komplikált üzem: nem csak munkaerő és kocsi kell hozzá, ezeken kívül sok tényező közrejátszik a mindennapok eredményességében. Kiemelte: nagyon fontos, hogy kérdéseket tegyünk fel, belegondoljunk a miértekbe, és merjünk új megoldásokat javasolni, ha azok előnyösek. Sok terület felvirágoztatható lehet, ha nem vasutas szemüvegen át nézzük. Mint elmondta, szerkezetileg már megújultunk, és a leépítések után elérkeztünk arra a pontra, amikor építkeznünk kell – szem előtt tartva a munkavállalói átlagéletkor csökkentését is. A most végzett és az új gyakornokok is mind férfiak, ezen az arányon szintén lehet javítani a jövőben, hiszen a vasút a hölgyek számára is lehet érdekes. Nathan Zielke biztatta az új gyakornokokat, hogy a tanulás során a működés hátterének megértésére is törekedjenek: tekintsék át a rendszert, az összefüggéseket, az RCH szerepét a vállalatcsoportban, a leányvállalatokkal való összekapcsolódást és az elfoglalt helyünket a nemzetközi versenyszférában. A négy most végzett fiatalhoz fordulva azzal zárta beszédét, hogy lesz még következő alkalom, azaz lehet még gyakornoknak jelentkezni a jövőben is, ezért vigyék hírét a programnak, és őrizzék meg a tudást, amelynek birtokába kerültek az elmúlt egy év alatt.


A vezető beszédét követően pár szóban bemutatkozott az elkövetkezendő 18 hónapot nálunk töltő hat új gyakornok, Kiss László Péter, Nagy Ferenc, Neuberger Róbert, Csathó Ádám, Istovics Tamás és Horváth Patrik.
Az ünnepséget Peter Truhlarovsky RCG humánerőforrás vezető szavai zárták, aki harmadmagával érkezett Bécsből erre az alkalomra. Úgy fogalmazott, hogy munkájában mindig fénypontot jelent az új kollégák felvétele. Gratulált a végzősöknek az elmúlt egy évhez és a szép előadásokhoz, illetve az újaknak is, amiért úgy döntöttek, csatlakoznak a programhoz. Hozzátette: aki ideérkezik, az Európa harmadik legnagyobb vasútvállalatához érkezik, amely egy komplex, 18 országban, számos tagvállalattal működő csoport, ahol mindig sok a tennivaló. Amire itt szükség van, az a vasút szeretete és a vállalat iránti elkötelezettség. Ugyanakkor nemcsak kérdezni, de tenni is fontos már az első munkanaptól fogva, hiszen ez a vállalat mindannyiunké, és az eredményeink is közösek. Végezetül megköszönte a gyakornoki program megvalósításában segédkező magyar és osztrák kollégáknak a közreműködést, támogatást, és sok sikert kívánt a gyakornokoknak.