• 1116 017-3 kicsi good
  • DSCN8394 kicsi good
  •  MG 3153 kicsi

A Rail Cargo Hungaria felkészült

.

Intermodális fuvarozás, díjmentes rakodási idő, speciális gabonatarifa az irányvonatok továbbításánál

A mezőgazdasági szezonra készülve megteremtették egy gyakorlatilag kimeríthetetlen kapacitású vagonpark igénybevételének lehetőségét - mondta Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. elnök-vezérigazgatója a Világgazdaságnak. Ezenfelül a szemes termények fuvarozása zavartalanságának érdekében intermodális megoldásokat dolgoztak ki a dunai kikötők bekapcsolásával. Leszögezte: a vállalat számos új intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy a magyar gabona nemzetközi versenyképességét korszerű logisztikai megoldásokkal növelje. A Rail Cargo Hungaria minden tekintetben felkészült a szezonban várható terhelésre.

Az idei első negyedév tapasztalatai azt mutatják, hogy egyelőre visszafogott a szemes termények piaca. Gabonából április végéig 270 ezer tonnával kevesebbet fuvaroztak, mint az elmúlt év azonos időszakában. Ez érthető, hiszen az étkezési búza és a kukorica hazai felvásárlási ára az év elejétől esik, és nem éri el az előző évi szintet. Az intervenciós raktárakban így mintegy hárommillió tonna gabonát tárolnak, de ezek kiszállításának ütemezése a piaci helyzet és az idei termés függvénye. Akárhogy is alakul, a társaság eszközparkja folyamatos fejlesztésével, vagonkapacitásának a nemzetközi vasúti együttműködésben történő kiterjesztésével, önálló vontatási képességük növelésével eleget tud tenni az igényeknek. A forgalom jelentősebb, 50-60 ezer - legfeljebb 80 ezer - tonnás bővülésére szeptembertől számítanak. A vállalat 12 ezer vagonjából 700 a speciális gabonaszállító kocsi. Ez elegendő az éves átlagos szemestermény-forgalom több mint felének lebonyolítására. Az ezen felül szükséges vagonokat más vasúti társaságoktól bérlik, illetve nemzetközi együttműködések keretében biztosítják. Május közepén megegyeztek a horvát, szlovén és olasz vasutakkal egy közös kocsipool (közös rendelkezésre álló vagonpark) kialakításáról, amely az Olaszországba irányuló gabonaexportot bonyolítja majd le - tudtuk meg Kovács Imrétől. Magyar- és Olaszország 40-40 százalékkal vesz részt benne, a szlovén vasút részesedése 20 százalék. Megegyeztek a díjakban is, így az együttműködés az igények jelentkezésekor azonnal elkezdődhet. Ugyancsak friss fejlemény, hogy megállapodtak a német vasúttal, a DB-vel is a Nyugat- Európába irányuló gabonafuvarozási feltételek javításáról. Ennek értelmében 50-50 százalékos arányban velük is kialakítottak egy közös kocsipoolt, amelyet az igények függvényében használnak majd. Anyavállalatukkal, a Rail Cargo Austriával alkotott cégcsoportjuknak pedig összesen 30 ezer vagonja van, tehát a saját lehetőségeik is rendkívül tágak.

A Rail Cargo Hungaria az idén fejlődésének új korszakába lépett. Versenyképes, korszerű, rugalmas szolgáltatásokat nyújtó vállalatot épít. Ennek érdekében fejleszti önálló vontatási képességét, amely lehetővé teszi, hogy részben függetlenítse magát más vállalatok kapacitásproblémáitól. Jelenleg mintegy száz tapasztalt, magasan képzett mozdonyvezető továbbítja a modern villanymozdonyokat, amelyekből jelenleg 23, az év végére már 29 áll rendelkezésükre. Ugyanez a cél vezérli a társaságot a jelenleg ismert legfejlettebb informatikai folyamatirányítási rendszerek bevezetésénél. Ezek sok egyéb mellett lehetővé teszik, hogy ügyfeleik kevesebb anyagi ráfordítással szervezzék meg logisztikai feladataikat. Az informatikai intézkedések gazdasági jelentőségére példa a járatoptimalizálási rendszer bevezetése. Ennek eredményeként a társaság éves átlagban 17 százalékkal csökkentette a célállomások eléréséhez szükséges kilométerek számát, és ezzel nagyjából arányosan a felhasznált energiaköltséget, a pályahasználati díjat és persze a fuvarozáshoz igénybe vett időt is. A hatékony szolgáltatások érdekében más megoldásokat is keresnek: együttműködnek a vízi fuvarozókkal is. A gabonaszállítási csúcsok idején a csepeli, a bajai és az adonyi kikötőbe viszik a terményt, majd ezt követően vízi úton juthat el a célállomásokra. A legfontosabbak Koper, Rijeka és Constanca. E törekvés megvalósítása érdekében leányvállalatuk, a Rail Service Hungaria Kft. (eddig MÁV Kombiterminál Kft.-ként volt ismert) előrehaladott tárgyalásokat folytat, hogy tulajdonrészt szerezzen az adonyi kikötő üzemeltetésében a vasúti exportforgalom növelése érdekében. Az idei szezonra készülve számos olyan intézkedést is hoztak, amelyek megkönnyítik megrendelőik helyzetét, egyúttal pedig társaságuk versenyképességének megőrzését szolgálják - mondta az elnök-vezérigazgató. Ezek között említette, hogy 24 óra díjmentes rakodási időt biztosítanak a fuvaroztatóknak és speciális gabonatarifát garantálnak az irányvonatok továbbításánál. Ez utóbbi egyik eleme a degresszív fuvardíj, azaz a távolság és volumen növekedésének arányában csökken a díjegység. Kovács Imre szólt arról is, hogy a Rail Cargo Hungaria tevékenységének minden területén optimalizálja a működését, ezt a piac pozitívan értékeli. Ezt bizonyítja, hogy a megrendelők a piacvezető vasúti árufuvarozó vállalatra az első negyedévben 10 százalékkal nagyobb forgalmat bíztak, mint egy évvel korábban.

(Forrás: Világgazdaság, 2010. június 2., szerda, 9. oldal)

Tájékoztatás a mozdonyvezetők esetleges sztrájkjával kapcsolatban

.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. 23 mozdonya és több mint száz fős tapasztalt, elkötelezett mozdonyvezetői csapata a megszokott rend szerint továbbítja a rájuk bízott vonatokat. Flottánk és szakembergárdánk azonban egyelőre csak a vonatok 30 százalékát vontatja önállóan, 70 százaléknyi vontatási kapacitást még a MÁV- TRAKCIÓ Zrt-től bérelünk. Ezért minden szükséges intézkedést megteszünk annak. érdekében, hogy ügyfeleink fuvarjai rendben elérjék célállomásaikat abban az esetben is, ha sor kerülne a Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) által 2010. május 22-én reggel 8 és délután 2 óra között tervezett sztrájkra. A MOSZ esetleges munkabeszüntetése kizárólag azokat a vonatokat érintheti, amelyeket a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. személyzete továbbít.

A Rail Cargo Hungaria fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a Zrt. az együttműködés talaján álló és hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a vasutas szakszervezetekkel, így a MOSZ-szal is. A jelenlegi munkaügyi vita a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a Mozdonyvezetők Szakszervezete között alakult ki. A Rail Cargo Hungaria mozdonyvezetői nem vesznek részt a sztrájkban. A vasúti fuvarozás magyarországi piacvezetője bízik abban, hogy a felek időben találnak megnyugtató megoldást a köztük fennálló nézetkülönbségre, és elkerülik a vasúti közlekedés megszokott rendjének időleges megváltoztatását

Mivel a vállalat számos vonatát a MÁV TRAKCIÓ-tól bérelt vontatok és mozdonyvezetők továbbítják, kisebb fennakadásokat nem lehet kizárni egyes szállítmányok esetében, mivel a közlekedés helyreállítása is időt vehet igénybe.

A Rail Cargo Hungaria ismételten megerősíti elkötelezettségét az önálló vontatási képesség tavaly megkezdett kiépítésének folytatása mellett. Az a célunk, hogy saját kapacitásaink növelésével egyre kevésbé függjenek ügyfeleink küldeményei külső körülményektől.

A Rail Cargo Hungaria is részt vállalt a záhonyi ifjúsági versenyben

.

A Záhonyi Polgári Védelmi Kirendeltség oktató-, utánpótlás nevelő ifjúsági versenyt szervezett május 7-én, amelynek létrejöttéhez hozzájárult vállalatunk. Az eseménynek a Záhonyi Vasutas Sport Klub adott otthont.

A versenyen a hat általános- és két középiskolai csapatnak összesen nyolc állomáson kellett áthaladnia a közel háromhektáros sportlétesítmény területén. Az egyes állomásokon a kistérségi tanulóknak elsősorban katasztrófa-, tűz- és vízvédelmi témákban, valamint navigációval, szelektív hulladékgyűjtéssel, veszélyes áruszállítással, közlekedési szabályokkal és egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban kellett bizonyítani felkészültségüket. A kérdéseket rendőrök, tűzoltók és a polgári védelem szakemberei tették fel a versenyzőknek, a négy-négy fős csapatokat tanárok kísérték és segítették. A győztes közép- és általános iskolás csapatok hamarosan már a megyei döntőben mérik össze tudásukat az ellenfelekkel.

Az együttműködés a Rail Cargo Hungaria és a Záhonyi Polgármesteri Hivatal, illetve a kistérségi polgári védelem szervezete között már több évre tekint vissza. 2007-től a vállalat közel tíz kollégája vesz részt a záhonyi Vegyvédelmi Egység munkájában.

Interjú Friedrich Macherral, a Rail Cargo Austria vezetőjével

.

Az egész logisztikai ágazathoz hasonlóan a vasúti árufuvarozást is nagymértékben sújtotta a gazdasági válság. Friedrich Macher interjúnkban arról számol be, hogy ennek ellenére miért válnak egyre fontosabbá az ökológiai logisztikai megoldások, és milyen lehetőségek nyílnak ezen a téren a kis- és középvállalkozások részére.

A gazdasági válság különösen súlyosan érintette a logisztikai ágazatot. Mennyire érezte ennek hatását a Rail Cargo Austria?

Természetesen mi sem tudtuk elkerülni a válság hatását, de értékesítési árbevételünk mindössze, csak 13%-kal csökkent, ami az európai vasutak között a legjobb eredmény. A 2009. év 3%-os vesztesége szintén a legkisebb mértékű az európai vasutak 6%-60%-os veszteségével összehasonlítva. Feladatainkat tehát jól megoldottuk.

Hogyan tudnak majd kijutni a válságból?

Sikerült javítanunk relatív piaci részesedésünket a többi versenytárssal szemben, valamint korlátozott mértékben új üzleteket szereztünk. Új strukturális és innovációs projektjeinkkel megfelelően felkészültünk a 2010-es évre. Idetartoznak a környezetbarát logisztikai stratégiák, amelyekben a vasúti fuvarozás szolgáltatásait ökológiai faktorok köré csoportosítjuk. Így a szolgáltatás versenyképes a közúti fuvarozással szemben, és lehetővé teszi az ökológiai célok megvalósítását.

Nagyobb igény mutatkozik az ökológiai megoldásokra?

Igen, elsősorban a nagy hazai és nemzetközi vállalatok részéről, amelyeknél fontos szerepet játszik a vállalati társadalmi felelősségvállalás és az ökológiai mérleg. A darabáru-fuvarozásban már most tájékoztatni tudjuk ügyfeleinket arról, hogy az egyes fuvarokhoz mekkora CO2-kibocsátás kapcsolódik, és hamarosan többi szolgáltatásunkra vonatkozóan is meg tudjuk tenni ugyanezt.

Mennyi CO2-megtakarítást jelent a vasút a közúttal szemben?

A vasúti fuvarozás 16-szor kevesebb CO2-kibocsátást eredményez, mint a közúti.

A gazdasági válság jelentősebb mértékben terelte a vasútra a forgalmat?

Ausztriában a fuvarozás 30%-a vasúton zajlik, az európai átlag 10%. Éveken keresztül emelkedett az arány, azonban a kelet-európai közúti fuvarozók dömpingárai a válság alatt ismét vonzóbbá tették a közúti fuvarozást a tranzitforgalmak esetében. Azon dolgozunk, hogy felzárkózzunk, és ügyfeleinknek versenyképes ajánlatokat tegyünk anélkül, hogy gazdaságilag ártsunk magunknak.

Hogy néz ki egy ilyen ajánlat?

Az ajánlatadáshoz elemezzük a vállalat teljes logisztikai rendszerét a nyersanyagok beszállításától a késztermékek kiszállításáig. Megnézzük, hogy mely területeken választhatók ökológiai szempontból jobb megoldások. Ez adott esetben átrendezheti a vállalat folyamatait annak érdekében, hogy strukturáltabban működjön. Ehhez járul még az ökológiai hatás.

Érdekes egyáltalán a vasúti fuvarozás a kis- és középvállalatok számára?

Különböző üzletágainkban kis- és középvállalatok részére is tudunk szolgáltatást nyújtani. A Kontraktlogistik üzletág, amelynek feladata a raktárkezelés, a megrendelések összeállítása, komissiózás és disztribúció, piacvezető Ausztriában. Ez a szolgáltatás szűk körben az európai határokon túl is működik. A fuvar utolsó szakasza többnyire közúton bonyolódik. Ezen a téren mindenféle ágazathoz tartozó kis- és középvállalatok számára nyújtunk szolgáltatást.

Mi a vasút előnye?

Bármilyen áruról is legyen szó, a vasút főleg ott kerül előtérbe, ahol nagy mennyiségeket nagy távolságra kell szállítani. A gyűjtő- és egyedi kocsirakományú forgalomban integrált logisztikai megoldásokra van szükség, és ez a kis- és középvállalatok esetében is lehetséges.

A kis- és középvállalatoktól azonban gyakran hallani, hogy a vasút nem rugalmas.

Léteznek optimális megoldások részükre is, de az igaz, hogy alaposan át kell gondolni és meg kell tervezni a folyamatot. Az azonnali fuvarozási megoldást alaposabban megtervezett rendszerrel kell felváltani, ez a vasúti fuvarozás előfeltétele. Ekkor azonban intelligensebb megoldást jelent, mint a közúti fuvarozás. A megbízhatóság is nő. Azonban éppen a kis- és középvállalatok részéről tapasztalunk ellenállást.  Ha mindenki együttműködik, nagyszerű megoldások születnek, mint ahogy azt a bortermelés logisztikája is mutatja Ausztriában. A bort teherautó szállítja a pincéktől az állomásig, a következő szakaszt vasúton teszik meg, majd a rendeltetési állomástól ismét teherautó szállítja a helyi kereskedőig.

Milyen gyorsan szervezhető meg a vasúti fuvarozás?

A kapcsolatfelvételtől számítva néhány órán belül. Hatékony területi logisztikai központokkal rendelkezünk. Ha a fuvar más megrendelésekkel kombinálható, a költségek természetesen alacsonyabbak.

Mekkora megrendelési mennyiségtől éri meg?

A 300 km alatti távolságok és kis mennyiségek esetén jól ütemezett rendszerre van szükség ahhoz, hogy a vasút versenyképes alternatíva lehessen.  Előnyei nagy távolságok és nagy mennyiségek esetén mutatkoznak meg, a Rail Cargo Austria ezért rendelkezik külföldi leányvállalatokkal.

Milyen módon fizetődik ki ez?

Külföldön saját munkatársakkal és mozdonyokkal tevékenykedünk, vagy partner vállalatokkal működünk együtt aszerint, hogy a helyi partnerek lehetőségei milyenek. A vállalatunk által nyújtott előny elsősorban a megbízhatóság és a nemzetközi hálózat. Így jelen vagyunk az Adriai-tengertől a Keleti- és a Fekete-tengerig.
                                                                             
Hogyan válhat az ökológiai szempontból előnyös vasúti logisztika még vonzóbbá?

A teljes logisztikai ágazathoz hasonlóan a vasúti logisztikának is nagyobb ingadozásokkal kell szembesülnie a globális ellátóláncokat és a megrendeléseket illetően. Ezen azonban ugyanúgy úrrá kell lennünk, mint ahogy ügyfeleink elvárásainak is eleget kell tennünk a szolgáltatások terén. A politikával és a gazdasággal együtt 30%-ról 40% felé akarjuk elmozdítani a vasúti fuvarozás arányát. Ennek érdekében kerül sor a pályahálózat és az árufuvarozási terminálok bővítésére, valamint korszerűsítésére. A vasút nemzetközi versenyképessége csak a vasúthálózatnak Európa keleti részén is teljes lefedettséget biztosító kiépítésével érhető el.

(forrás: die-wirtschaft)

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.