• 1116 017-3 kicsi good
  • DSCN8394 kicsi good
  •  MG 3153 kicsi

Tájékoztató átmeneti megőrzésbe vett küldeményekről

.

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vámjogszabályok és a jövedéki törvény változásának következtében az átmeneti megőrzésben lévő küldemények tárolásának feltételei vámjogi szempontból 2017. szeptember 1-től megváltoznak.

Ez a változás azt jelenti, hogy:

1. a jövedéki törvény hatálya alá tartozó áruk, küldemények - melyek után jövedéki garanciát kell nyújtani az átmeneti megőrzés idejére - átmeneti megőrzésbe vételét az RCH 2017.09.01-től nem vállalja.

2. a külső határállomáson történő belépést (Eperjeske/Záhony, Kelebia) követően, 2017. szeptember 1-től kezdődően minden más nem uniós státuszú küldemény esetén az átmeneti megőrzést – a felek között érvényben lévő megállapodásokban, szerződésekben foglalt rendelkezések alapján - az RCH külön díj megfizetés nélkül 15 napig díjmentesen biztosítja partnerei részére, 15 napon túli tárolás esetén a szolgáltatás díja naponta 20.000,- HUF/szállítóeszköz (kocsi,UTI). Ez a díj a „Nem uniós státuszú küldemények megbízás alapján történő átmeneti megőrzésbe vétele" megnevezésű 41.7 mellékdíjkód alatt kerül felszámításra.

A fenti változások bevezetése miatt szükségessé válik az ehhez kapcsolódó megállapodások, szerződések módosítása is, melyeket Társaságunk hamarosan megküld a szerződésmódosításban érintett Partnereink részére.

A 2. pontban feltüntetett szolgáltatás megrendeléséhez szükséges formanyomtatvány az RCH honlapján érhető el, valamint tájékoztatjuk Önöket, hogy az átmeneti megőrzésbe kerülő küldeményekhez vámszámla is szükséges.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt változásokat levelünk kézhezvételét követően soron kívül alkalmazni szíveskedjenek tekintettel a 2017.09.01. határidőre.

Tájékoztató levelünket az alábbiakban is megtekintheti:

pdfTájékoztató_átmeneti_megőrzésbe_vett_küldeményekről_HU.pdf

 

Kulcsrakész vasútlogisztikai megoldások a gabonafuvarozásban

.

A IX. Bajai Gabona Partnerség Találkozó résztvevői június 7-8-án különös figyelmet szenteltek a gabonakereskedelem mellett a fuvarozással kapcsolatos kérdéseknek. A kampánymunkák előtt az értéklánc valamennyi jelen lévő szereplője tájékozódhatott a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról, árakról. A kiválónak ígérkező idei termés és az egy ideje dinamikusan növekvő volumenű gabonaexport ráirányította a figyelmet a folyami és a vasúti logisztikai megoldásokra.

A konferencián a gabonapiaci szereplők, és a logisztikai szolgáltatók, köztük a vasúti fuvarozók képviselőinek részvételével kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelynek keretében az értékesítési és logisztikai feladatok részletes megvitatása mellett egyeztették a berakással, a kocsiforduló-időkkel, a kapacitásokkal és a progresszív árazással kapcsolatos minőségi elvárásokat. Ezen a fórumon Göbl Severin, a Rail Cargo Hungaria Zrt. irányvonatos gabonafuvarozással is foglalkozó szervezeti egységének, a Business Unit MACE (Ásványolaj/Mezőgazdaság/Vegyipar/Környezeti hulladék) vezetője egyebek között kifejtette, hogy a piacvezető magyar árufuvarozási vasútvállalat felkészült a szezonra és kulcsrakész vasútlogisztikai megoldásokkal áll megbízói rendelkezésére.

A Rail Cargo Hungaria a vasúton bonyolított magyar gabonaexportnak hagyományosan átlag 70 százalékát teljesíti, ami 600-800 ezer tonnás volument jelent. A Rail Cargo Grouphoz saját speditőrvállalata, a Rail Cargo Logistics - Hungaria további több százezer tonna fuvarozását szervezi.

Göbl Severin hangsúlyozta: a társaság készen áll az idei, szokatlanul nagy mennyiségi igények kielégítésére is. Ehhez rendelkezésre áll a körülbelül 800 db TA, típusú saját gabonakocsi, amit szükség szerint bérelt flottával egészít ki. Ugyanakkor a Rail Cargo Group 23 ezer kocsiból álló vagonparkjából is bőven van még lehetőség további szállítóeszközök biztosítására.

A Rail Cargo Hungaria a forgalom lebonyolítására Magyarország legtöbb mezőgazdasági rakodóhelyét használja, a gabonaforgalom szempontjából legfrekventáltabb pontokat a térképen is megjelenítettük. Ezek azok a felrakóhelyek, amelyek a ráhordási költségek tekintetében előnyöket jelentenek a megrendelők számára.

A megrendelők és a fuvarozók közös érdeke, hogy az idei szezon kihívásaira a hatékonyság növelésével adják meg a választ. A fordulóidők csökkentése járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a fuvarozási költségek optimalizálásához, és a szállítási határidők betartásához.

Az olaszországi célállomásokra irányuló forgalom esetében például a kocsik 10 naponkénti fordulójának teljesítése lenne optimális, a realitás ezzel szemben gyakran a havi egyszeri alkalom. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy a fuvarozás Magyarországról indítva Horvátországon, Szlovénián keresztül érkezik Olaszországba, azaz négy ország vasúti infrastruktúráját érintve kell menetvonalat biztosítani és határátmenetet teljesíteni. Bárhol is keletkezik késedelem, borul a menetrend, a vonat már nem ér oda a megadott időre a rakodóhelyre, vagy nem éri el a hajót a tengeri kikötőben, ami a gabonát tovább szállítaná.

Ezeket a kellemetlenségeket a leghatékonyabban úgy lehet kiküszöbölni, ha egy kézbe kerül a fuvarszervezési feladat – hangsúlyozta Göbl Severin. A Rail Cargo Groupnak a régió minden országában van spedíciós, illetve vasútvállalata, azaz saját kézben tudja összehangolni a közreműködőket, és ott tud azonnal és eredményesen beavatkozni a folyamatba, ahol arra a legnagyobb szükség van.

Elmondta azt is, hogy az idei szezonban várható átlagon felüli export mennyiségek zökkenőmentes vasúti fuvarozása sem okoz gondot akkor, ha a szállítandó mennyiségek ütemezése folyamatos és előre ismertek az elvárt határidők. Ha például a fuvarozandó mennyiség komplex lebonyolításának feladata a Rail Cargo Hungariához – azaz egy kézbe – kerül, akkor biztosíthatóak a legelőnyösebb vasútlogisztikai megoldások.

A Rail Cargo Hungaria MACE szegmensének vezetője kitért a hatékonyság növelésével összefüggő egyéb megoldások értékelésére is. Rámutatott, hogy bár a költségek szempontjából van logikája annak, hogy a fuvarozás hatékonyságának növelését 100 köbméter feletti befogadóképességű kocsik beállításával oldják meg, nem kezdődött meg a közforgalmú rakodóhelyek ehhez szükséges korszerűsítése. Kevés olyan terminál van Magyarországon, amelynek rakodási technológiája és vasúti kiszolgálásának feltételei megfelelnek a mai hatékonysági követelményeknek. Figyelembe kell venni, hogy a vasúti pálya sok szakaszon nem alkalmas a legmagasabb tengelyterhelésű vonatok közlekedésére, ezért ez csak külön engedéllyel oldható meg. A költségeket tovább növeli, hogy az extrém terhelésű vonatokat számos szakaszon két mozdonnyal kell továbbítani. Fentiek nehezítik az árutovábbítás hatékonyságát, azonban a Rail Cargo Hungaria a nehézségek ellenére a megbízásokat maradéktalanul teljesíteni fogja.

Göbl Severin tájékoztatást adott arról, hogy a Rail Cargo Hungaria rendelkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal AEO (Authorised Economic Operator, azaz Engedélyezett Gazdálkodó) tanúsítványával, ami a vámkezelések egyszerűsítésével segíti elő a gabonaforgalmak gördülékenyebbé tételét. A társaság az uniós elvárásoknak maradéktalanul eleget téve megrendelői számára igény szerint tanúsítványt ad arról, hogy génkezelt áruk szállítását követően közvetlenül ugyanazokban a kocsikban mosás nélkül nem fuvaroz génkezeléstől mentes árukat.

Az üzletágvezető végezetül elmondta, hogy a fenti előnyök ismeretében egyre több megrendelő bízza a teljes gabonafuvarozási vasútlogisztika feladatot a Rail Cargo Hungariára és a Rail Cargo Logistics - Hungariára.

 

 

 

Vasutasok és erdészek fogtak össze a természet megóvásáért

.

Sajtóközlemény

Veszprém, 2017. június 17. – Közös önkéntes hulladékgyűjtési akciót szervezett Magyarország piacvezető vasúti árufuvarozó vállalata, a Rail Cargo Hungaria Zrt. és partnere, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., immár negyedik alkalommal. A két társaság vezetői és munkatársai ezúttal az erdőgazdaság által kezelt bakonyi fás területeket tisztították meg az eldobált szeméttől, és az engedély nélkül lerakott hulladéktól. A program keretében a vasutasok és az erdészet munkatársai együtt dolgoztak a kijelölt területen.

Az eseményen részt vett Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára, aki dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának elnöke, CEO, Schumacher István, a VERGA Zrt. vezérigazgatója és Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója társaságában aktívan kivette részét a természetvédelmi akcióból.

A hulladékgyűjtés során a vasútvállalat és az erdészetek vezetői arra is felhívták a figyelmet, hogy Pápa repülőtéri kifutópályájának bővítési szempontjait messzemenően figyelembe véve is lehetséges megoldást találni a kitermelt fa gazdaságos vasúti fuvarozásának fenntartására. A szakemberek javaslatokat dolgoznak ki arra, hogyan lehet biztosítani az évi 800 millió forint értéket előállító, 110 embernek munkát adó fűrészüzem jövőjét úgy, hogy egyúttal a bakonyi erdők környezeti értékei se kerüljenek veszélybe.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. – amely évente több százezer tonnás teljesítménnyel a fafuvarozás piacának vezető szolgáltatója – alapértékei között kiemelten szerepel a környezettudatos gondolkodás, a környezetterhelés csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése és az élővilág védelme. A közös esemény megszervezése kötetlen formában segíti elő a résztvevő vállalatok további együttműködését is.

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Marketing és kommunikáció

Tel.: 06 1 512 7323

E-mail: press.rch@railcargo.com

 

Megbízható adózónak minősítette a NAV a Rail Cargo Hungariát

.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Rail Cargo Hungariát (RCH) megbízható adózónak minősítette, miután megállapította, hogy a vállalat megfelel a hatóság előírásainak. Ilyen feltétel többek között, hogy a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a társaság nem állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt, a hatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt. Összesen 11 feltételnek kellett teljesülnie a minősítés megállapításához.

A megbízható adózói státusz pozitív hozadéka az általános státuszhoz képest többek között, hogy az RCH 75 nap helyett már 45 napon belül hozzájut a visszaigényelt általános forgalmi adó összegéhez, növelve ezzel társaságunk likviditását Mulasztás esetén nem bírsággal sújt le a hatóság, hanem felhívja a figyelmet az elmulasztott adókötelezettség teljesítésére. A mulasztási, illetve az adóbírság összege mindössze fele annak, mint amit a hatóság az általános szabályok szerint szabna ki. A státusz további kedvező velejárója, hogy a NAV ellenőrzés nem haladhatja meg a 180 napot. A minősítés mindezek mellett az ügyfelek számára is újabb megerősítés, hogy a társaság megbízható partner.

A hatóság negyedévente vizsgálja felül a megbízható adózó státuszhoz szükséges feltételek teljesülését. Az RCH mindent megtesz, hogy a minősítésnek továbbra is megfeleljen.

Idén is lesz cukorrépa

.

A Magyar Cukor Zrt. éves cukorrépatenderén – speditőri költségviselettel – ismét sikerrel szerepelt a Rail Cargo Hungaria Zrt.

Lippai Viktor az RCH Kereskedelem szervezetén belül működő Business Unit MACE egykori vezetője elmondta, hogy a Rail Cargo Hungariának többfordulós tárgyalásokat követően sikerült megegyeznie a Magyar Cukor Zrt.-vel mind az árakkal, mind az operatív szolgáltatási minőséggel kapcsolatban. Ez tette lehetővé, hogy a már tradicionálisnak mondható cukorrépa kampány fuvarfeladatainak döntő többségét ismét a Rail Cargo Hungaria Zrt. nyerte el. Az idei tender számos, új kihívás elé állította a vállalatot, de végül sikerült minden fél számára elfogadható megegyezést kötnie.

A küszöbönálló kampány kalkulációja rendkívüli előrelátást kívánt meg az RCH Üzemeltetésben és a Kereskedelemben dolgozó, ajánlatot készítő munkatársaitól. Egyrészt, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. által kilátásba helyezett pályakizárások a kalkuláció során előre nem látható módon változtatják meg az eddig megszokott, jól bejáratott útvonalakat. Másrészt, a következő időszakban a Magyarországon induló infrastrukturális fejlesztések és a szintén erőteljesen növekvő nyersanyag forgalom együttes hatásaként a vagonkapacitás Ea kocsikból szűkössé vált. Harmadrészt, a belföldi, cukorrépa fuvarozási viszonylatok esetén versenyképessé vált a közúti szállítás, egyes – szerencsére még jól körülhatárolható – földrajzi területeken a vasúti és közúti megoldás költségei között nincs lényegi különbség.

Az ügyfél és a Rail Cargo Hungaria között az évekre visszatekintő együttműködésnek és az ebből fakadó tapasztalatoknak köszönhetően több szintű és rendkívül stabil kapcsolat épült ki. A tárgyalások során a felek mindvégig eltökélten keresték annak lehetőségét, hogy – bár a saját érdekeit mindenki igen határozottan képviselte – egy, mindenki számára elfogadható megegyezés szülessen.

Lippai Viktor a társaság jó ügyfélkapcsolataiban látja a Rail Cargo Hungaria Zrt. valódi erejét. Ezek a kapcsolatok teszik lehetővé, hogy a hosszú távú – a cukorrépa kampányhoz hasonló több évre visszatekintő projekteket, amelyeknek a vállalat az eddigi sikereit köszönheti – továbbra is kiemelt figyelemmel és körültekintéssel kezelje, és az évről-évre élesedő fuvarpiaci versenyben ezeket sikerrel megvédje.

Az ilyen jellegű ügyfélkapcsolatok jellemzője, hogy a vállalat minden szintjén, a felméréstől, a projekt tervezésén keresztül, a kalkulációk elkészítésében és a lebonyolításban dolgozó munkatársak mindent megtesznek a sikeres végeredmény érdekében.

A COSCO hozzájárul a magyar-kínai kapcsolatok dinamikus fejlesztéséhez

.

Budapest, 2017. május 25. - A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok további dinamizálásához járul hozzá az az üzleti beszélgetés, amelyre a COSCO SHIPPING Lines, a világ egyik vezető integrált konténeres szállítmányozási szolgáltatójának magyarországi kereskedelmi képviselete hívta meg legfontosabb magyarországi partnereit és a tevékenységével kapcsolatban álló hatóságok vezető képviselőit. A Budapesten megrendezett rendezvényen napirendre kerültek a még feltáratlan üzleti lehetőségek kiaknázásának lehetőségei és a kétoldalú kapcsolatok szerepe mindkét fél nemzetközi jelenlétének bővítésében.

A konstruktív hangulatú eseményen Luo Zhongming, a COSCO SHIPPING Lines közép-európai ügyvezető igazgatója ismertette a globális vállalat magyarországi fejlesztési elképzeléseit, majd Zhou Xinjian, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének gazdasági és kereskedelmi tanácsosa értékelte a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében dr. Mosóczi László helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevőket. hangsúlyozta, hogy a szerteágazó kétoldalú kapcsolatokban a közlekedésnek, a fuvarozásnak kiemelt szerepe van. Az áruforgalom lebonyolítása kulcsfontosságú logisztikai kérdés. Rámutatott arra, hogy Magyarország központi földrajzi fekvése és fejlett infrastruktúrája révén az Európai Unióba irányuló kínai áruexport kiváló logisztikai elosztó bázisa lehet. A COSCO társaság ebben a tekintetben példamutató lépéseket tett. Pireuszi kikötőjéből irányvonatokkal juttatja el a kínai árukat a budapesti Rail Cargo Terminal - BILK intermodális logisztikai központba, ahonnan azokat vasúton és közúton is továbbítani lehet az európai piacokra.

A megbeszélésen a magyar gazdaság jeles képviselői hangsúlyozták elkötelezettségüket a közös projektek iránt. Megerősítették, hogy üdvözölnék, ha a COSCO Magyarországot választaná intermodális forgalmainak egyik központi bázisává.

Az eseményen felszólalt drs. Erik Regter, a Rail Cargo Group Igazgatóságának tagja, aki kiemelte, hogy az üzleti kapcsolatok kiépítésében Budapest kulcsfontosságú szerepet tölt be, hiszen Európa fordítókorongja lehet a magyar-kínai árufuvarozásban. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vasúti vállalatcsoport számára kiemelten fontosak a COSCO-val fennálló, és növekvő volumenű üzleti kapcsolatok. A a cégcsoport magyarországi vállalata, a Rail Cargo Hungaria már növekvő számban közlekedtet irányvonatokat a COSCO pireuszi kikötőjéből a budapesti Rail Cargo Terminal - BILK logisztikai központba.

A rendezvényen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviseletében Szabó Károly dandártábornok kiemelte a NAV gazdaság fejlődését, erősítését szolgáló szerepét. Az adóhatóság növeli aktivitását a nemzetközi árufuvarozás által támasztott igények minél hatékonyabb ellátása érdekében

A partnertalálkozó résztvevői méltatták annak a formálódó együttműködésnek a sikereit, amelynek keretében a logisztikai folyamatok zavartalanságát akadályozó tényezőkkel szemben közösen lép fel a Rail Cargo Hungaria, a MÁV, a NAV, a Katasztrófavédelem és a COSCO. Az érdekeltek képviselői a közelmúltban közösen vitatták meg, hogy összefogásukkal miként gyorsíthatják a konténervonatok – a migránsválság miatt nehézkessé és lassúvá vált – határátmeneteit.

A rendezvényen a COSCO pireuszi konténerterminálját a létesítményt képviselő Christina Baboulaki mutatta be utalva arra, hogy a nemrég indult együttműködésnek további jelentős perspektívái vannak.

A megbeszélést követően a résztvevők kapcsolataik további erősítésében állapodtak meg.