• 1116 017-3 kicsi good
  • DSCN8394 kicsi good
  •  MG 3153 kicsi

Tájékoztatás a MERCITALIA RAIL új UIC kódjáról

.

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MERCITALIA RAIL S.r.l. 2018. január 1-től új UIC kódot fog használni. A jelzett időponttól kezdve a korábban használ „0083" kód „2183" kódra változik. Ettől az időponttól kezdve a CIM/CUV fuvarlevelek 57-es, illetve 58-as rovatába az új UIC kódot kérjük bejegyezni.

Különösen az egyszerűsített vámeljárásokon alapuló fuvarozások esetében fontos, hogy a helyes UIC kód kerüljön megadásra a fuvarokmányok megfelelő rovataiban.

Köszönjük szíves együttműködésüket.

Ha bármilyen kérdésük merülne fel az új kóddal kapcsolatban, a MERCITALIA Rail ismert kapcsolattartói készséggel állnak rendelkezésükre a megválaszolásában.

Tájékoztató levelünket az alábbiakban is megtekintheti:

pdfTájékoztatás_Olasz vasút_új UIC kód

 

A Rail Cargo Hungaria 2020-ig meghosszabbította az FTC női kézilabda csapatának támogatását

.

Budapest, 2017. szeptember 16. – Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke, CEO, és Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az FTC népligeti sportcentrumában ünnepélyes keretek között aláírta azt a megállapodást, amivel a vasúti árufuvarozó társaság 2020-ig meghosszabbította elkötelezettségét az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda csapat névadó szponzori támogatása mellett.

„Az FTC női kézilabda szakosztálya évek óta sikeresen szerepel mind a nemzetközi, mind a hazai színtéren. Két éve bajnokságot nyert, idén a Magyar Kupát hódította el, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőbe jutott. Ehhez a folyamatosan kimagasló teljesítményhez állandó stabil szakmai és anyagi háttér szükséges. A klub vezetése minden támogatást megad a szakosztálynak, a lányoknak, de magunk sem tudjuk, mire mennénk a Rail Cargo Hungaria Zrt. aktív jelenléte nélkül. A cég 2011 óta támogatja a Ferencvárosi Torna Club női kézilabda csapatát. Az együtt töltött időben elért hazai és nemzetközi sikerekre minden ferencvárosi szurkoló büszke lehet. Ahogy korábban is fogalmaztam, azt remélem, a meghosszabbított szerződés hasonló eredmények alapjául szolgál a jövőre nézve." – nyilatkozta az aláírás alkalmából Kubatov Gábor.

Dr. Kovács Imre emlékeztetett arra, hogy az együttműködés eddigi eredményei fényesen igazolták annak a döntésnek a helyességét, amely a névadó szponzori megállapodás megszületéséhez vezetett. „A Rail Cargo Hungaria és az FTC bajnokcsapata sikerre szövetkezett és mindkét fél megtett mindent az eredményekért. Vállalatunk büszke arra, hogy névadó szponzorként töretlenül a lányok mellett állhat" – hangsúlyozta, majd hozzátette: „Az elmúlt több mint fél évtizedben a Rail Cargo Hungaria munkavállalói szurkolóként bíztatták a csapatot. A mérkőzésekre szóló belépőjegyekre mindig több az igény, mint amennyi rendelkezésre áll. A sportélmények inspirálnak, a csapat győzelmei tovább motiválnak minket. Együttműködésünk a közös értékeken alapul: az eredményesség, az elkötelezettség, a célok érdekében való küzdeni tudás talaján."

Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda csapat névadó szponzori támogatása szerves része annak a társadalmi felelősségvállalási politikának, amelynek középpontjában a környezettudatos fuvarozás, a minőségi munka és – a vállalat lehetőségei szerinti mértékben – a sporttevékenységek és a rászoruló közösségek megsegítése áll.

 

 

Tájékoztató átmeneti megőrzésbe vett küldeményekről

.

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vámjogszabályok és a jövedéki törvény változásának következtében az átmeneti megőrzésben lévő küldemények tárolásának feltételei vámjogi szempontból 2017. szeptember 1-től megváltoznak.

Ez a változás azt jelenti, hogy:

1. a jövedéki törvény hatálya alá tartozó áruk, küldemények - melyek után jövedéki garanciát kell nyújtani az átmeneti megőrzés idejére - átmeneti megőrzésbe vételét az RCH 2017.09.01-től nem vállalja.

2. a külső határállomáson történő belépést (Eperjeske/Záhony, Kelebia) követően, 2017. szeptember 1-től kezdődően minden más nem uniós státuszú küldemény esetén az átmeneti megőrzést – a felek között érvényben lévő megállapodásokban, szerződésekben foglalt rendelkezések alapján - az RCH külön díj megfizetés nélkül 15 napig díjmentesen biztosítja partnerei részére, 15 napon túli tárolás esetén a szolgáltatás díja naponta 20.000,- HUF/szállítóeszköz (kocsi,UTI). Ez a díj a „Nem uniós státuszú küldemények megbízás alapján történő átmeneti megőrzésbe vétele" megnevezésű 41.7 mellékdíjkód alatt kerül felszámításra.

A fenti változások bevezetése miatt szükségessé válik az ehhez kapcsolódó megállapodások, szerződések módosítása is, melyeket Társaságunk hamarosan megküld a szerződésmódosításban érintett Partnereink részére.

A 2. pontban feltüntetett szolgáltatás megrendeléséhez szükséges formanyomtatvány az RCH honlapján érhető el, valamint tájékoztatjuk Önöket, hogy az átmeneti megőrzésbe kerülő küldeményekhez vámszámla is szükséges.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt változásokat levelünk kézhezvételét követően soron kívül alkalmazni szíveskedjenek tekintettel a 2017.09.01. határidőre.

Tájékoztató levelünket az alábbiakban is megtekintheti:

pdfTájékoztató_átmeneti_megőrzésbe_vett_küldeményekről_HU.pdf

 

Kulcsrakész vasútlogisztikai megoldások a gabonafuvarozásban

.

A IX. Bajai Gabona Partnerség Találkozó résztvevői június 7-8-án különös figyelmet szenteltek a gabonakereskedelem mellett a fuvarozással kapcsolatos kérdéseknek. A kampánymunkák előtt az értéklánc valamennyi jelen lévő szereplője tájékozódhatott a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról, árakról. A kiválónak ígérkező idei termés és az egy ideje dinamikusan növekvő volumenű gabonaexport ráirányította a figyelmet a folyami és a vasúti logisztikai megoldásokra.

A konferencián a gabonapiaci szereplők, és a logisztikai szolgáltatók, köztük a vasúti fuvarozók képviselőinek részvételével kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelynek keretében az értékesítési és logisztikai feladatok részletes megvitatása mellett egyeztették a berakással, a kocsiforduló-időkkel, a kapacitásokkal és a progresszív árazással kapcsolatos minőségi elvárásokat. Ezen a fórumon Göbl Severin, a Rail Cargo Hungaria Zrt. irányvonatos gabonafuvarozással is foglalkozó szervezeti egységének, a Business Unit MACE (Ásványolaj/Mezőgazdaság/Vegyipar/Környezeti hulladék) vezetője egyebek között kifejtette, hogy a piacvezető magyar árufuvarozási vasútvállalat felkészült a szezonra és kulcsrakész vasútlogisztikai megoldásokkal áll megbízói rendelkezésére.

A Rail Cargo Hungaria a vasúton bonyolított magyar gabonaexportnak hagyományosan átlag 70 százalékát teljesíti, ami 600-800 ezer tonnás volument jelent. A Rail Cargo Grouphoz saját speditőrvállalata, a Rail Cargo Logistics - Hungaria további több százezer tonna fuvarozását szervezi.

Göbl Severin hangsúlyozta: a társaság készen áll az idei, szokatlanul nagy mennyiségi igények kielégítésére is. Ehhez rendelkezésre áll a körülbelül 800 db TA, típusú saját gabonakocsi, amit szükség szerint bérelt flottával egészít ki. Ugyanakkor a Rail Cargo Group 23 ezer kocsiból álló vagonparkjából is bőven van még lehetőség további szállítóeszközök biztosítására.

A Rail Cargo Hungaria a forgalom lebonyolítására Magyarország legtöbb mezőgazdasági rakodóhelyét használja, a gabonaforgalom szempontjából legfrekventáltabb pontokat a térképen is megjelenítettük. Ezek azok a felrakóhelyek, amelyek a ráhordási költségek tekintetében előnyöket jelentenek a megrendelők számára.

A megrendelők és a fuvarozók közös érdeke, hogy az idei szezon kihívásaira a hatékonyság növelésével adják meg a választ. A fordulóidők csökkentése járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a fuvarozási költségek optimalizálásához, és a szállítási határidők betartásához.

Az olaszországi célállomásokra irányuló forgalom esetében például a kocsik 10 naponkénti fordulójának teljesítése lenne optimális, a realitás ezzel szemben gyakran a havi egyszeri alkalom. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy a fuvarozás Magyarországról indítva Horvátországon, Szlovénián keresztül érkezik Olaszországba, azaz négy ország vasúti infrastruktúráját érintve kell menetvonalat biztosítani és határátmenetet teljesíteni. Bárhol is keletkezik késedelem, borul a menetrend, a vonat már nem ér oda a megadott időre a rakodóhelyre, vagy nem éri el a hajót a tengeri kikötőben, ami a gabonát tovább szállítaná.

Ezeket a kellemetlenségeket a leghatékonyabban úgy lehet kiküszöbölni, ha egy kézbe kerül a fuvarszervezési feladat – hangsúlyozta Göbl Severin. A Rail Cargo Groupnak a régió minden országában van spedíciós, illetve vasútvállalata, azaz saját kézben tudja összehangolni a közreműködőket, és ott tud azonnal és eredményesen beavatkozni a folyamatba, ahol arra a legnagyobb szükség van.

Elmondta azt is, hogy az idei szezonban várható átlagon felüli export mennyiségek zökkenőmentes vasúti fuvarozása sem okoz gondot akkor, ha a szállítandó mennyiségek ütemezése folyamatos és előre ismertek az elvárt határidők. Ha például a fuvarozandó mennyiség komplex lebonyolításának feladata a Rail Cargo Hungariához – azaz egy kézbe – kerül, akkor biztosíthatóak a legelőnyösebb vasútlogisztikai megoldások.

A Rail Cargo Hungaria MACE szegmensének vezetője kitért a hatékonyság növelésével összefüggő egyéb megoldások értékelésére is. Rámutatott, hogy bár a költségek szempontjából van logikája annak, hogy a fuvarozás hatékonyságának növelését 100 köbméter feletti befogadóképességű kocsik beállításával oldják meg, nem kezdődött meg a közforgalmú rakodóhelyek ehhez szükséges korszerűsítése. Kevés olyan terminál van Magyarországon, amelynek rakodási technológiája és vasúti kiszolgálásának feltételei megfelelnek a mai hatékonysági követelményeknek. Figyelembe kell venni, hogy a vasúti pálya sok szakaszon nem alkalmas a legmagasabb tengelyterhelésű vonatok közlekedésére, ezért ez csak külön engedéllyel oldható meg. A költségeket tovább növeli, hogy az extrém terhelésű vonatokat számos szakaszon két mozdonnyal kell továbbítani. Fentiek nehezítik az árutovábbítás hatékonyságát, azonban a Rail Cargo Hungaria a nehézségek ellenére a megbízásokat maradéktalanul teljesíteni fogja.

Göbl Severin tájékoztatást adott arról, hogy a Rail Cargo Hungaria rendelkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal AEO (Authorised Economic Operator, azaz Engedélyezett Gazdálkodó) tanúsítványával, ami a vámkezelések egyszerűsítésével segíti elő a gabonaforgalmak gördülékenyebbé tételét. A társaság az uniós elvárásoknak maradéktalanul eleget téve megrendelői számára igény szerint tanúsítványt ad arról, hogy génkezelt áruk szállítását követően közvetlenül ugyanazokban a kocsikban mosás nélkül nem fuvaroz génkezeléstől mentes árukat.

Az üzletágvezető végezetül elmondta, hogy a fenti előnyök ismeretében egyre több megrendelő bízza a teljes gabonafuvarozási vasútlogisztika feladatot a Rail Cargo Hungariára és a Rail Cargo Logistics - Hungariára.

 

 

 

Vasutasok és erdészek fogtak össze a természet megóvásáért

.

Sajtóközlemény

Veszprém, 2017. június 17. – Közös önkéntes hulladékgyűjtési akciót szervezett Magyarország piacvezető vasúti árufuvarozó vállalata, a Rail Cargo Hungaria Zrt. és partnere, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., immár negyedik alkalommal. A két társaság vezetői és munkatársai ezúttal az erdőgazdaság által kezelt bakonyi fás területeket tisztították meg az eldobált szeméttől, és az engedély nélkül lerakott hulladéktól. A program keretében a vasutasok és az erdészet munkatársai együtt dolgoztak a kijelölt területen.

Az eseményen részt vett Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára, aki dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának elnöke, CEO, Schumacher István, a VERGA Zrt. vezérigazgatója és Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója társaságában aktívan kivette részét a természetvédelmi akcióból.

A hulladékgyűjtés során a vasútvállalat és az erdészetek vezetői arra is felhívták a figyelmet, hogy Pápa repülőtéri kifutópályájának bővítési szempontjait messzemenően figyelembe véve is lehetséges megoldást találni a kitermelt fa gazdaságos vasúti fuvarozásának fenntartására. A szakemberek javaslatokat dolgoznak ki arra, hogyan lehet biztosítani az évi 800 millió forint értéket előállító, 110 embernek munkát adó fűrészüzem jövőjét úgy, hogy egyúttal a bakonyi erdők környezeti értékei se kerüljenek veszélybe.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. – amely évente több százezer tonnás teljesítménnyel a fafuvarozás piacának vezető szolgáltatója – alapértékei között kiemelten szerepel a környezettudatos gondolkodás, a környezetterhelés csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése és az élővilág védelme. A közös esemény megszervezése kötetlen formában segíti elő a résztvevő vállalatok további együttműködését is.

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Marketing és kommunikáció

Tel.: 06 1 512 7323

E-mail: press.rch@railcargo.com

 

Megbízható adózónak minősítette a NAV a Rail Cargo Hungariát

.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Rail Cargo Hungariát (RCH) megbízható adózónak minősítette, miután megállapította, hogy a vállalat megfelel a hatóság előírásainak. Ilyen feltétel többek között, hogy a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a társaság nem állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt, a hatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt. Összesen 11 feltételnek kellett teljesülnie a minősítés megállapításához.

A megbízható adózói státusz pozitív hozadéka az általános státuszhoz képest többek között, hogy az RCH 75 nap helyett már 45 napon belül hozzájut a visszaigényelt általános forgalmi adó összegéhez, növelve ezzel társaságunk likviditását Mulasztás esetén nem bírsággal sújt le a hatóság, hanem felhívja a figyelmet az elmulasztott adókötelezettség teljesítésére. A mulasztási, illetve az adóbírság összege mindössze fele annak, mint amit a hatóság az általános szabályok szerint szabna ki. A státusz további kedvező velejárója, hogy a NAV ellenőrzés nem haladhatja meg a 180 napot. A minősítés mindezek mellett az ügyfelek számára is újabb megerősítés, hogy a társaság megbízható partner.

A hatóság negyedévente vizsgálja felül a megbízható adózó státuszhoz szükséges feltételek teljesülését. Az RCH mindent megtesz, hogy a minősítésnek továbbra is megfeleljen.