• 1116 017-3 kicsi good
 • DSCN8394 kicsi good
 • MG 3153 kicsi

Vasutasok és erdészek fogtak össze a természet megóvásáért

.

Sajtóközlemény

Veszprém, 2017. június 17. – Közös önkéntes hulladékgyűjtési akciót szervezett Magyarország piacvezető vasúti árufuvarozó vállalata, a Rail Cargo Hungaria Zrt. és partnere, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., immár negyedik alkalommal. A két társaság vezetői és munkatársai ezúttal az erdőgazdaság által kezelt bakonyi fás területeket tisztították meg az eldobált szeméttől, és az engedély nélkül lerakott hulladéktól. A program keretében a vasutasok és az erdészet munkatársai együtt dolgoztak a kijelölt területen.

Az eseményen részt vett Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára, aki dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának elnöke, CEO, Schumacher István, a VERGA Zrt. vezérigazgatója és Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója társaságában aktívan kivette részét a természetvédelmi akcióból.

A hulladékgyűjtés során a vasútvállalat és az erdészetek vezetői arra is felhívták a figyelmet, hogy Pápa repülőtéri kifutópályájának bővítési szempontjait messzemenően figyelembe véve is lehetséges megoldást találni a kitermelt fa gazdaságos vasúti fuvarozásának fenntartására. A szakemberek javaslatokat dolgoznak ki arra, hogyan lehet biztosítani az évi 800 millió forint értéket előállító, 110 embernek munkát adó fűrészüzem jövőjét úgy, hogy egyúttal a bakonyi erdők környezeti értékei se kerüljenek veszélybe.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. – amely évente több százezer tonnás teljesítménnyel a fafuvarozás piacának vezető szolgáltatója – alapértékei között kiemelten szerepel a környezettudatos gondolkodás, a környezetterhelés csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése és az élővilág védelme. A közös esemény megszervezése kötetlen formában segíti elő a résztvevő vállalatok további együttműködését is.

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Marketing és kommunikáció

Tel.: 06 1 512 7323

E-mail: press.rch@railcargo.com

 

Megbízható adózónak minősítette a NAV a Rail Cargo Hungariát

.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Rail Cargo Hungariát (RCH) megbízható adózónak minősítette, miután megállapította, hogy a vállalat megfelel a hatóság előírásainak. Ilyen feltétel többek között, hogy a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a társaság nem állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt, a hatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt. Összesen 11 feltételnek kellett teljesülnie a minősítés megállapításához.

A megbízható adózói státusz pozitív hozadéka az általános státuszhoz képest többek között, hogy az RCH 75 nap helyett már 45 napon belül hozzájut a visszaigényelt általános forgalmi adó összegéhez, növelve ezzel társaságunk likviditását Mulasztás esetén nem bírsággal sújt le a hatóság, hanem felhívja a figyelmet az elmulasztott adókötelezettség teljesítésére. A mulasztási, illetve az adóbírság összege mindössze fele annak, mint amit a hatóság az általános szabályok szerint szabna ki. A státusz további kedvező velejárója, hogy a NAV ellenőrzés nem haladhatja meg a 180 napot. A minősítés mindezek mellett az ügyfelek számára is újabb megerősítés, hogy a társaság megbízható partner.

A hatóság negyedévente vizsgálja felül a megbízható adózó státuszhoz szükséges feltételek teljesülését. Az RCH mindent megtesz, hogy a minősítésnek továbbra is megfeleljen.

Idén is lesz cukorrépa

.

A Magyar Cukor Zrt. éves cukorrépatenderén – speditőri költségviselettel – ismét sikerrel szerepelt a Rail Cargo Hungaria Zrt.

Lippai Viktor az RCH Kereskedelem szervezetén belül működő Business Unit MACE egykori vezetője elmondta, hogy a Rail Cargo Hungariának többfordulós tárgyalásokat követően sikerült megegyeznie a Magyar Cukor Zrt.-vel mind az árakkal, mind az operatív szolgáltatási minőséggel kapcsolatban. Ez tette lehetővé, hogy a már tradicionálisnak mondható cukorrépa kampány fuvarfeladatainak döntő többségét ismét a Rail Cargo Hungaria Zrt. nyerte el. Az idei tender számos, új kihívás elé állította a vállalatot, de végül sikerült minden fél számára elfogadható megegyezést kötnie.

A küszöbönálló kampány kalkulációja rendkívüli előrelátást kívánt meg az RCH Üzemeltetésben és a Kereskedelemben dolgozó, ajánlatot készítő munkatársaitól. Egyrészt, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. által kilátásba helyezett pályakizárások a kalkuláció során előre nem látható módon változtatják meg az eddig megszokott, jól bejáratott útvonalakat. Másrészt, a következő időszakban a Magyarországon induló infrastrukturális fejlesztések és a szintén erőteljesen növekvő nyersanyag forgalom együttes hatásaként a vagonkapacitás Ea kocsikból szűkössé vált. Harmadrészt, a belföldi, cukorrépa fuvarozási viszonylatok esetén versenyképessé vált a közúti szállítás, egyes – szerencsére még jól körülhatárolható – földrajzi területeken a vasúti és közúti megoldás költségei között nincs lényegi különbség.

Az ügyfél és a Rail Cargo Hungaria között az évekre visszatekintő együttműködésnek és az ebből fakadó tapasztalatoknak köszönhetően több szintű és rendkívül stabil kapcsolat épült ki. A tárgyalások során a felek mindvégig eltökélten keresték annak lehetőségét, hogy – bár a saját érdekeit mindenki igen határozottan képviselte – egy, mindenki számára elfogadható megegyezés szülessen.

Lippai Viktor a társaság jó ügyfélkapcsolataiban látja a Rail Cargo Hungaria Zrt. valódi erejét. Ezek a kapcsolatok teszik lehetővé, hogy a hosszú távú – a cukorrépa kampányhoz hasonló több évre visszatekintő projekteket, amelyeknek a vállalat az eddigi sikereit köszönheti – továbbra is kiemelt figyelemmel és körültekintéssel kezelje, és az évről-évre élesedő fuvarpiaci versenyben ezeket sikerrel megvédje.

Az ilyen jellegű ügyfélkapcsolatok jellemzője, hogy a vállalat minden szintjén, a felméréstől, a projekt tervezésén keresztül, a kalkulációk elkészítésében és a lebonyolításban dolgozó munkatársak mindent megtesznek a sikeres végeredmény érdekében.

A COSCO hozzájárul a magyar-kínai kapcsolatok dinamikus fejlesztéséhez

.

Budapest, 2017. május 25. - A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok további dinamizálásához járul hozzá az az üzleti beszélgetés, amelyre a COSCO SHIPPING Lines, a világ egyik vezető integrált konténeres szállítmányozási szolgáltatójának magyarországi kereskedelmi képviselete hívta meg legfontosabb magyarországi partnereit és a tevékenységével kapcsolatban álló hatóságok vezető képviselőit. A Budapesten megrendezett rendezvényen napirendre kerültek a még feltáratlan üzleti lehetőségek kiaknázásának lehetőségei és a kétoldalú kapcsolatok szerepe mindkét fél nemzetközi jelenlétének bővítésében.

A konstruktív hangulatú eseményen Luo Zhongming, a COSCO SHIPPING Lines közép-európai ügyvezető igazgatója ismertette a globális vállalat magyarországi fejlesztési elképzeléseit, majd Zhou Xinjian, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének gazdasági és kereskedelmi tanácsosa értékelte a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében dr. Mosóczi László helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevőket. hangsúlyozta, hogy a szerteágazó kétoldalú kapcsolatokban a közlekedésnek, a fuvarozásnak kiemelt szerepe van. Az áruforgalom lebonyolítása kulcsfontosságú logisztikai kérdés. Rámutatott arra, hogy Magyarország központi földrajzi fekvése és fejlett infrastruktúrája révén az Európai Unióba irányuló kínai áruexport kiváló logisztikai elosztó bázisa lehet. A COSCO társaság ebben a tekintetben példamutató lépéseket tett. Pireuszi kikötőjéből irányvonatokkal juttatja el a kínai árukat a budapesti Rail Cargo Terminal - BILK intermodális logisztikai központba, ahonnan azokat vasúton és közúton is továbbítani lehet az európai piacokra.

A megbeszélésen a magyar gazdaság jeles képviselői hangsúlyozták elkötelezettségüket a közös projektek iránt. Megerősítették, hogy üdvözölnék, ha a COSCO Magyarországot választaná intermodális forgalmainak egyik központi bázisává.

Az eseményen felszólalt drs. Erik Regter, a Rail Cargo Group Igazgatóságának tagja, aki kiemelte, hogy az üzleti kapcsolatok kiépítésében Budapest kulcsfontosságú szerepet tölt be, hiszen Európa fordítókorongja lehet a magyar-kínai árufuvarozásban. Beszédében hangsúlyozta, hogy a vasúti vállalatcsoport számára kiemelten fontosak a COSCO-val fennálló, és növekvő volumenű üzleti kapcsolatok. A a cégcsoport magyarországi vállalata, a Rail Cargo Hungaria már növekvő számban közlekedtet irányvonatokat a COSCO pireuszi kikötőjéből a budapesti Rail Cargo Terminal - BILK logisztikai központba.

A rendezvényen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviseletében Szabó Károly dandártábornok kiemelte a NAV gazdaság fejlődését, erősítését szolgáló szerepét. Az adóhatóság növeli aktivitását a nemzetközi árufuvarozás által támasztott igények minél hatékonyabb ellátása érdekében

A partnertalálkozó résztvevői méltatták annak a formálódó együttműködésnek a sikereit, amelynek keretében a logisztikai folyamatok zavartalanságát akadályozó tényezőkkel szemben közösen lép fel a Rail Cargo Hungaria, a MÁV, a NAV, a Katasztrófavédelem és a COSCO. Az érdekeltek képviselői a közelmúltban közösen vitatták meg, hogy összefogásukkal miként gyorsíthatják a konténervonatok – a migránsválság miatt nehézkessé és lassúvá vált – határátmeneteit.

A rendezvényen a COSCO pireuszi konténerterminálját a létesítményt képviselő Christina Baboulaki mutatta be utalva arra, hogy a nemrég indult együttműködésnek további jelentős perspektívái vannak.

A megbeszélést követően a résztvevők kapcsolataik további erősítésében állapodtak meg.

 

Tájékoztató vámhivatali kód bevezetéséről

.

Tisztelt Partnerünk!

A NAV kérésére tájékoztatjuk Önöket, hogy az uniós árutovábbítási eljárás egységesítése érdekében szükséges a rendeltetési vámhivatal adatainak a fuvarlevélen történő megadása.

Ez a változás azt jelenti, hogy a külső határállomáson történő belépéskor (Eperjeske/Záhony, Kelebia) minden árutovábbítási eljárásban érintett (RCH vagy más vasúttársaság által indított) nem uniós státuszú küldemény esetén meg kell adni a rendeltetési vámhivatal kódját és nevét.

Ennek megfelelően kérjük a CIM és CIM/SZMGSZ fuvarlevelek a 7. „A feladó nyilatkozatai" rovatában a 8 karakterből álló rendeltetési vámhivatali kódot és a vámhivatal nevét (pl.: HU101000; NAV Dél-Budapesti AVI) feltüntetni.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt változásokat levelünk kézhezvételét követően soron kívül alkalmazni szíveskedjenek.

Tájékoztató levelünket az alábbiakban is megtekintheti:

pdfTajekoztato_vamhivatali_kod_bevezeteserol.pdf

 

Tájékoztatás az Üzletszabályzat és a 2. sz. Kézikönyv változásairól

.

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az Árufuvarozási Üzletszabályzat és a 2. sz. Kézikönyv 2017. január 1-jétől hatályos verziójában egyes változások 2017. március 31-ei hatállyal lépnek életbe. Ezek a módosulások az Önök eddig megszokott munkafolyamatait is érinthetik. Elősegítve a fuvarfeladatok során a hatékony dokumentumkezelést az alábbi összefoglalóban szeretnénk tájékoztatni Önöket a bekövetkező változásokról:

A bevezetési időszakkal érintett változások a következők:

 • Az RCH a feladó által átadott CIM/CUV fuvarlevél-garnitúrát Adatlapként kezeli. Az eredeti fuvarlevél, az RCH informatikai rendszeréből előállított fuvarlevél lesz. / 2.sz. Kézikönyv 4.1.2. pont (2)/
 • Az RCH belföldi forgalomban csak azokat a mellékleteket továbbítja a küldeménnyel, amelyeknek küldeménnyel való együttes továbbítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés írja elő. / 2.sz. Kézikönyv 4.1.2.pont (3/

A küldeménnyel együtt továbbítandó mellékletnek kell tekinteni:

 • a vámokmányokat ( EV, TC okmányok és az ezekhez kapcsolódó számla)
 • adóhatósági kísérőiratok
 • anyagkísérő okmányok
 • növény- és állategészségügyi hatósági iratok
 • az RCH által vállalt szolgáltatásokhoz szükséges iratok.

A leggyakrabban csatolt mellékletek közül nem tekinthető a küldeménnyel együtt továbbítandónak:

 • számla,
 • minőségi bizonyítvány,
 • analízis,
 • mérlegjegy.

Az érintett változásokról bővebben honlapunkon, a http://railcargo.hu/hu/dokumentumtar/viewcategory/9-kezikonyvek, valamint http://railcargo.hu/hu/dokumentumtar/viewcategory/4-belfoldi-fuvarozas oldalon tájékozódhatnak. 

A Tájékoztató az alábbi linken is elérhető:

pdfTajekoztatas_Üzletszabalyzat_és_a_2._Kezikönyv_valtozasrol.pdf

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.